Manipulační systém BOMAR - X/XP

 Systémové řešení zajišt'ující plynulý tok materiálu

Nový manipulační systém X poskytuje dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení zahrnuje systém X obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení.

Vysoce flexibilní
U nových válečkových drah systému X je nosnost individuálně nastavitelná prostřednictvím počtu použitých válečků a opěrných patek. Upínací profil válečkové dráhy umožňuje dokonce použití různých vzdáleností válečků i patek v jednotlivých úsecích válečkové dráhy. V případě potřeby je kdykoli možná dodatečná montáž válečků a/nebo opěrných patek.

h002  Příčné dopravní jednotky

V provedení jako verze s vozíky, která je šetrná vůči materiálu, jako řetězový dopravník nebo jako posuvná jednotka
s oboustranně použitelnými unášecími kolíky.
 
h008
Systémy pro měření délky

Manipulační program zahrnuje také jednoduché, přesné systémy pro měření délek v téměř neomezené délce umožňující
přizpůsobení individuálním požadavkům. Dostupná provedení zahrnují sortiment od jednoduchého, čistě manuálně ovládaného měřicího dorazu, přes digitální měřicí doraz s ručním přestavováním až po vysoce přesný číslicově řízený
měřicí doraz s citlivým vypínáním při dosažení koncové polohy umožňující přesné zařezávání těžkých materiálů ve spojení
s poháněnými válečkovými dráhami.
 
h004  System X-HA

Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky
uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h005  System X-HDA

Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h006  System X-HNCA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.

tn_obrazek_216.jpg

tn_obrazek_215.jpg

tn_obrazek_214.jpg

tn_obrazek_213.jpg

tn_obrazek_212.jpg

tn_obrazek_211.jpg

Tisknout