DVOUSLOUPOVÉ - ÚHLOVÉ ŘEZY: 500x750 HORIZONTAL X-NC-2000

Vysoce produktuvní, automatická dvousloupová hydraulicky ovládaná 

pásová pila určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 2000 mm. Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500 mm v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.

Řezné parametry

          0°    45° R    60° R    45° L      60° L    svazek
profily        500      500    330    500      300         x
Kruh       400*      280*    200*    280*      190*         x
Obdélník 750 x 480 500 x 480 330 x 480 500 x 480 300 x 480 750 x 260 

* doporučené profily

Varianta X v základním provedení nabízí 64-ti bitový řídící systém, zajišťující automatickou regulaci posuvu do řezu v závislosti na řezném odporu materiálu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene, zobrazení řezné rychlosti a rychlosti posuvu do řezu. Řídící systém připraven pro komunikaci s externím příslušenstvím-možnost uložení až 99 programů, každý program 99 řádků (různé délky a různé počty kusů).
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Díky robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí a to jak profilů tak plných polotovarů.

Konstrukce:

 • Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno pily je vedeno v lineárních ložiskách (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Rameno používá automatický senzor pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.
 • Svěrák s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem s dělenou čelistí, která upíná materiál před i za řezem (kolmé řezy).
 • Podavač je velmi tuhý ocelový svařenec. Podavač se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení. Maximální délka podání je 2000mm, stroj umožňuje vícenásobné podání.
 • Pohyb podavače elektromotorem 4 kW a kuželové převodovky, přenos ozubeným kolem a ozubenou lištou.
 • Měření délky (pozice podavače) pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače.
 • Natáčecí stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu. Indikace nastavovaného úhlu na display. Funkce GoTo (jdi na) s automatickým nastavením požadované pozice.
 • Měření úhlu (poloha točny), pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače.
 • Vedení pásu ve vidiových deskách.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku.
 • Pila je vybavena automatickou indikací správného napnutí pilového pásu, pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu.
 • Pohon prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky.
 • Mikrsopínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládací panel je umístěný na podavači.
 • Ovládání 24 V
 • Pila je vybavena ovládacím terminálem MAHLER, jehož součástí je systém Pegas ARP, umožňující automaticky regulovat řeznou rychlost v závislosti na odporu řezaného materiálu, který je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
 • Hydrocentrála umístěna vně podstavce - lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního svěráku. Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • PUH - hydraulické natáčení točny s hydraulickou fixací natočení
 • HPV - systém pro pohyb vodítka, spojený s čelistí svěráku
 • RTS - regulace tlaku svěráku
 • dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů
 • frekvenční měnič
 • oplachovací pistole na špony
 • pilový pás
 • sada nářadí
 • návod k obsluze

Ovládání:
Obsluha volí mezi 2 režimy:
MANUÁLNÍ: pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu.
PROGRAM: obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až 99 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, rychlost řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky.

Pracovní cyklus:
Po odstartování se upne svěrák, provede se řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře se svěrák.

Výkonnostní parametry
Pohon pilového pásu: 4 kW
Pohon hydraulického agregátu: 2,2 kW
Čerpadlo chladící emulze: 0,12 kW
Řezná rychlost – plynule nastavitelná: 20-100 m/min
Rozměr pilového pásu: 6500x41x1,3 mm
Elektrické zapojení: 3x400 V, 50 Hz

Rozměry:
H min.-max.: 2150 - 2400 mm
L: 3600 mm
B max.: 5880 mm
Výška stolu: 815 mm 
Hmotnost: 4150 kg


Technická data

500x750 HORIZONTAL X-NC-2000

Tisknout