DVOUSLOUPOVÉ - ÚHLOVÉ ŘEZY: 340 KATANA X-CNC-R

 NOVINKA 2016

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v automatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +60 stupňů vpravo a od 0 do 45 stupňů vlevo.
Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 1000 mm ( jeden krok podavače ). Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí včetně automatického natáčení úhlů. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500 mm v automatickém cyklu: stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řezné parametry

          0°    45° R    60° R    45° L 60° L    svazek
Kruh       350       350    220       x    x        x
Obdélník 500 x 340 400 x 330 220 x 330       x    x        x

Řídící systém:

Stroj je vybaven ovládacím terminálem SIMENS. Využívá dotykový displej a PLC, které umožňují snadnou komunikaci s operátorem. Řídící systém pily zajišťuje automatickou regulaci posuvu do řezu, elektronické nastavení horní a dolní polohy ramene. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuv ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů.
Pila umožňuje pracovat s dvěmi režimy:
POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START a podavač se na zadanou pozici posune
AUTOMATICKÝ REŽIM: podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit 200 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče, hodnoty úhlů a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky. Řídící systém zobrazuje realizovatelnost zadaných úhlů prostřednictvím náčrtu.
Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servodriveru, servomotoru, kuličkového šroubu a předepnuté matice umístěné na rameni pily. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
RZP = Systém umožňuje nastavit optimální řezný posuv v závislosti na poloze pásu materiálu. Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí kuličkového šroubu
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem T-lištu uloženou na lineárním vedení a ovládanou mikrospinačem. Další možností určení horní polohy je zadání numerické hodnoty do řezného programu.
 • Dolní poloha pomocí dorazu a mikrospínače. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do horní polohy. Další možností určení dolní polohy je zadání numerické hodnoty do řezného programu.
 • Hlavní svěrák s robustní litinovou čelistí pro fixaci polotovaru a podélným pohybem. Svěrák se pohybuje po stejném lineárním vedení, jako podavač. Pohyb svěráku směrem od pilového pásu je nutný při nastavení úhlového řezu vlevo. Pro kolmé řezy a úhlové řezy vpravo zůstává svěrák ve výchozí pozici. Podélný pohyb svěráku je realizován pomocí hydraulického válce. Poloha je odměřována pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače ELGO.
 • Pohyb litinové čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace tlaku na manometru.
 • Velmi tuhý podavač s krokem podání 1000 mm se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
 • Pohon podavače: frekvenční měnič, elektromotor s enkoderem, převod pomocí ozubeného řemene, kuličkový šroub, matice kuličkového šroubu na podavači.
 • Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí rotačního enkoderu. Obsluha volí jednu ze tří rychlostí podavače. Pro precizní polohování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podávaný polotovar podpírají v pile 4 podpěrné válečky. Tři podpěrné válečky se automaticky posunují spolu s podavačem do optimální polohy. 1 váleček je stabilní. Je umístěn na vstupu materiálu do pily
 • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Litinová čelist zajišťuje bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb litinové čelisti podavacího svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce. Tělo svěráku podavače je k podavači uloženo plovoucím způsobem pro eliminaci křivosti podávaného materiálu.
 • Točna je robustní svařenec. Je uložena na podstavci pomocí robustního hřídele pomocí kuželíkových ložisek. Seřízení předpětí ložisek pomocí KM matice.
 • Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí frekvenčního měniče, elektromotoru se šnekovou převodovkou a ozubeného převodu, hydraulická fixace natočení. Funkce RoTo (rotuj na) s automatickým nastavením požadované pozice.
 • Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu SIEMENS. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku jsou 3 stupně. Sklon pásu zajišťuje vyšší výkon a zvyšuje životnost pilového pásu při řezání profilů.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu je nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je manuální. Obsluha též aretuje vodítko v nastavené poloze.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí širokého lineárního vedení (1 kolejnice, 2 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pila je osazena kryty, které chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a řeznou emulzí.
 • Hydraulické napínání pilového pásu. Pás se napíná pomocí ovladací páčky na ventilu umístěném na rameni pily.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu pomocí mikrospinače.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:

 • Dva válce pro podpěru řezaných polotovarů. Jsou posuvné tak, aby nezavazely točně při úhlových řezech. Posuv válců pomocí lineárního vedení
 • Oplachovací pistole na třísky.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, dolní poloha ramene, rameno se zvedne do horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se otvírá, podavač se posunuje na pozici definovanou pro podání dalšího kusu a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řezný posuv ramene. prosím ověřit v reálném stavu

Výkonnostní parametry
Pohon pilového pásu: 3 kW
Pohon hydraulického agregátu: 2,84 kW
Čerpadlo chladící emulze: 50 kW
Celkový příkon: 8,5 kW
Řezná rychlost – plynule nastavitelná: 20-100 m/min
Rozměr pilového pásu: 4780x34x1,1 mm
Elektické zapojení: 3x400 V, 50 Hz

Rozměry:
Délka stroje: 2760 - 3050 mm
Šířka stroje: 2500 - 2900 mm
Výška stroje: 1820 - 2050 mm
Výška stolu: 800 mm
Hmotnost: 1700 kg

 • pdf Technická data , Velikost: 133.42 kB, Datum poslední změny: 16.12.2016

340 KATANA X-CNC-R

340 KATANA X-CNC-R

Tisknout