DVOUSLOUPOVÉ - ÚHLOVÉ ŘEZY: 340 KATANA A-CNC-R

 NOVINKA 2016

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech v automatickém cyklu. Střídající-se úhlové řezy pila řeže v poloautomatickém režimu. Úhlové řezy plynule nastavitelné o od 0 do +60 stupňů vpravo. Nastavení a aretace úhlů je manuální.  Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 1000 mm ( jeden krok podavače ) . Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500 mm v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
  Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řezné parametry

          0°    45° R    60° R    45° L 60° L    svazek
Kruh       350       350    220       x    x        x
Obdélník 550 x 340 400 x 330 220 x 330       x    x        x

Řídící systém:

Řídící systém SAW-MICRO, který pomocí 8-bitového procesoru ovládá veškeré pohyby pily i řezný cyklus.
SAW MICRO: Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 9 programů pro rychlé nastavování délek, případně variantu automatické změny rozměru pro dělení několika přířezů z jedné tyče. Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampery) automaticky zastaví řezný posuv.
Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma pro její spuštění. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
Konstrukce:

Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí hydraulického válce.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Rameno používá pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem T-lištu uloženou na lineárním vedení a ovládanou mikrospinačem.
Dolní poloha pomocí dorazu a mikrospínače. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do horní polohy.
Hlavní svěrák s robustní litinovou čelistí pro fixaci polotovaru
Pohyb litinové čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace tlaku na manometru.
Velmi tuhý podavač s krokem podání 1000 mm se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
Pohon podavače: frekvenční měnič, elektromotor s enkoderem, převod pomocí ozubeného řemene, kuličkový šroub, matice kuličkového šroubu na podavači.
Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí rotačního enkoderu. Obsluha volí jednu ze tří rychlostí podavače. Pro precizní polohování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem.
Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
Podávaný polotovar podpírají v pile 4 podpěrné válečky. Tři podpěrné válečky se automaticky posunují spolu s podavačem do optimální polohy. 1 váleček je stabilní. Je umístěn na vstupu materiálu do pily
Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Litinová čelist zajišťuje bezpečné upnutí materiálu.
Pohyb litinové čelisti podavacího svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce. Tělo svěráku podavače je k podavači uloženo plovoucím způsobem pro eliminaci křivosti podávaného materiálu.
Točna je robustní svařenec. Je uložena na podstavci pomocí robustního hřídele pomocí kuželíkových ložisek. Seřízení předpětí ložisek pomocí KM matice.
Natáčení stolu pro úhlové řezy je manuální, fixace natočení je manuální.
Úhly zobrazeny na display ELGO, který je umístěn v blízkosti obsluhy na sloupu. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

 • Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku jsou 3 stupně. Sklon pásu zajišťuje vyšší výkon a zvyšuje životnost pilového pásu při řezání profilů.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu je nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je manuální. Obsluha též aretuje vodítko v nastavené poloze.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí širokého lineárního vedení (1 kolejnice, 2 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pila je osazena kryty, které chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a řeznou emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu pomocí mikrospinače.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:

 • Dva válce pro podpěru řezaných polotovarů. Jsou posuvné tak, aby nezavazely točně při úhlových řezech. Posuv válců pomocí lineárního vedení
 • Oplachovací pistole na třísky.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.


Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, dolní poloha ramene, rameno se zvedne do horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se otvírá, podavač se posunuje na pozici definovanou pro podání dalšího kusu a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řezný posuv ramene.

Výkonnostní parametry
Pohon pilového pásu: 3 kW
Pohon hydraulického agregátu: 2,84 kW
Čerpadlo chladící emulze: 50 kW
Celkový příkon: 8,5 kW
Řezná rychlost – plynule nastavitelná: 20-100 m/min
Rozměr pilového pásu: 4780x34x1,1 mm
Elektické zapojení: 3x400V, 50 Hz

Rozměry:
Délka stroje:  2760 - 3050 mm
Šířka stroje:   2500 - 2900 mm
Výška stroje: 1820 - 2050 mm
Výška stolu:   800 mm 
Hmotnost:      1700 kg

 • pdf Technická data , Velikost: 128.65 kB, Datum poslední změny: 16.12.2016

340 KATANA A-CNC-R

Tisknout