AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PILA 240x280 A-CNC-R

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 9 programů pro rychlé nastavování délek, případně variantu automatické změny rozměru pro dělení několika přířezů z jedné tyče. Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +60 stupňů vpravo. (v automatickém cyklu). Změna úhlu pomocí rychloupínací páky. Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.Řezné parametry

          0°    45° R      60° R    svazek (max/min)
profily        240       110      120         x
Kruh       150*       110*       80*         x
Obdélník 280 x 220 190 x 170 120 x 150 280 x 120 (230 x 100)
Ičko 280 x 220 150 x 220 120 x 150 280 x 120 (230 x 100)

* doporučené profily

Konstrukce: 

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Veškeré nosné části pily jsou řešeny jako odlitky z litiny z důvodů pevnosti, tlumení vibrací a rázů. Provedení ramene, svěráku i točny z litiny.
 • Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Rameno skloněno o 25°, což zvyšuje životnost pásu. Rameno uloženo v předepnutých a seřiditelných ložiskách.
 • Pracovní polohy ramene ovládány vačkou a mikrospínači horní a dolní polohy ramene. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
 • NOVINKA: 240 DPP - AUTOMATICKÝ DORAZ HORNÍ POLOHY - výbava na přání: Jeli pila vybavena automatickým dorazem horní polohy je dolní pracovní poloha nastavena již z výroby a horní pracovní poloha se nastavuje automaticky na základě rozměru řezaného materiálu (nepotřebuje zásah obsluhy při změně rozměru řezané tyče).
 • Čistící kartáč pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
 • Svěrák fixuje materiál před i za řezem. Konstrukčně upraven pro dosažení minimálního zbytku v automatickém režimu podávání. Svěrák je vyroben z litiny a čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Hydraulicky ovládaný krátkozdihový svěrák uložen v seřiditelné rybinové drážce. Nastavení čelisti je manuální pomocí kolečka, trapézového šroubu.
 • Podávací svěrák se pohybuje pomocí hydraulického válce po dvou broušených tyčích pomocí teflonových pouzder. Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku. Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače. Pro precizní pozicování podavače stroj dojíždí do cílových poloh mikroposuvem. Upnutí materiálu v  podávacím svěráku je indikováno mikrospínačem.
 • Vedení pásu v karbidových deskách. Automatická regulace napětí pilového pásu. Mechanické napínání pilového pásu
 • Pohon prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 mímin. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky.
 • Mikrospínač napětí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V
 • Čelní panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma pro její zpuštění. Dále je zde umístěn regulátor posuvu a další tlačítka možných posuvů pily, které jsou potřebné pro ovládání nástroje „SAW MICRO“.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, posuv podavače.


Tuto pásovou pilu můžete 
nakoupit na našem e-shopu
Přejít na e-shop K&K Servis
nebo nás kontaktujte pro další informace.

Základní výbava stroje:

 • skluz pro odříznutý,
 • pilový pás,
 • sada nářadí,
 • návod k obsluze.

Ovládání: Pila automaticky upne materiál v hlavním svěráku a podavač se posune do procesorem určené polohy. Rameno se pohybuje do řezu, po uříznutí materiálu vyjede do horní polohy. Podavač se posune o konstantní přidanou délku a čelist podavače upne materiál. Hlavní svěrák se uvolní, podavač posune materiál na nulovou pozici. Hlavní svěrák upne, svěrák podavače se uvolní a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

Výkonnostní parametry:
Pohon pilového pásu: 2,4 kW
Pohon hydraulického agregátu: 0,85 kW
Čerpadlo chladící emulze: 0,09 kW
Elektromotor pohonu šnekového vynašeče třísek: 0,12 kW
Instalovaný výkon stroje Pi: 3,7 kW
Současný (celkový) příkon stroje Ps: 6,55 kW
Řezná rychlost - plynule nastavitelná: 20-100 m/min
Rozměr pilového pásu: 2980x27x0,9 mm
Elektické zapojení: 3x400V, 50 Hz

Pracovní pohyby:
Posuv ramene do řezu: Hydraulicky
Posuv materiálu: Hydraulicky
Upínání materiálu: Hydraulicky
Napínání pásu: Manuálně
Čistění pilového pásu: Pasivní čistící kartáč
Chlazení: Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu

Rozměry:
Délka x Šířka min. (max.) x Výška min. (max.): 2150 x 1750 (2200) x 1400 (1900) mm
Výška stolu: 940 mm
Hmotnost: 800 kg


Pilový pás: 2980x27x0,9 mm (D × V × Š)

 • 240 SKV-R Boční vedení odříznutých kusů montovaný k SKZ
 • 240-HP-A Hydraulické horní upínání pro modely CNC. Pomocí hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.
 • 240-RTS-A Regulace tlaku svěráku - obsahuje sadu 2 kusů.
 • 240-RTR Regulace tlaku ramene. (Vhodné pro řezání svazků, jeklů nebo nerozových tenkostěnných trubek při použití malých zubů, kdy je potřeba regulovat posuv ramene, když se zuby pásu dostanou do plného průřezu).
 • 240-VTS Šnekový vynašeč třísek.
 • 240-DPP Automatický doraz horní pracovní polohy.
 • BOX-PCS Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
 • BOX-TRI Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.
 • BOX-TAH Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.
 • LIGHT L1 Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.
 • MINI LUBE Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzi, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.
 • 240 R-RDZ Výstupní připojovací díl válečkové dráhy RD, délka 1000 mm, šířka 290 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha.
 • 290 PR-RD Konzola pro připojení dráhy RD přímo na výstupu k pile ( pozor, toto řešení omezuje možnost řezání úhlů).
 • RDP-A 700/290 Vstupní propojovací válečková dráha, délka 700 mm, šířka 290 mm.
 • RD 1000/290 Válečková dráha, délka 1000 mm, šířka 290mm, nosnost 200kg/m, v ceně stavitelná noha a konzola.
 • RD 2000/290 Válečková dráha, délka 2000 mm, šířka 290 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha a konzola.
 • RB 200 Boční opěrný váleček, 200 mm, montovaný k vaně dráhy RD.
 • RBS 200/290 Boční stavitelný váleček pro upnutí svazku, výška 200 mm. Pracuje poze s RB.
 • RHS 290 Horizontálně stavitelný váleček, šířka 290 mm. Pracuje pouze s RB+RBS.
 • OZ 1000 Mechanické odměřování s metrem OZ 1000 mm. L=1200.
 • OZ 2000 Mechanické odměřování s metrem L= 2200. Pokud je použita v modulovém systému více drah montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použitu OZ-L.
 • OZ 3000 Mechanické odměřování s metrem L= 3200. Pokud je použita v modulovém systému více drah montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použi
 • OZ 4000 Mechanické odměřování s metrem L= 4200. Pokud je použita v modulovém systému více drah montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použitu OZ-L.
 • OZ 5000 Mechanické odměřování s metrem L= 5200. Pokud je použita v modulovém systému více drah montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použitu OZ-L.
 • OZ 6000 Mechanické odměřování s metrem L= 6200. Pokud je použita v modulovém systému více drah montuje se vždy na poslední dráhu. Na ostatní dráhy je použitu OZ-L.
 • OZ 0000 Přídavný pohyblivý doraz pro OZ.
 • OZD 1000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 1000 mm.
 • OZD 2000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 2000 mm.
 • OZD 3000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 3000 mm.
 • OZD 4000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 4000 mm.
 • OZD 5000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 5000 mm.
 • OZD 6000 Mechanické odměřování s digitálním ukazatelem nastavené délka, délky 6000 mm.
 • RDN Noha navíc pro RD.
 • R290 Podpěrný váleček, šířka 290 mm, nosnost 200 kg.
 • 240-QPARTS Sada rychle se opotřebitelných dílů: * 6ks Vidiová deska boční LNKW 19-1198000,HF10 * 6ks Šroub k vid. desce US14 * 10 ks Kartáč čistící 240-CK
 • 240-NAV Tištěná verze návodu k obsluze.
 • PAL2 Balení na paletě 2,4 m x 2,4 m.
 • OBAL2 Obal - dřevěná bedna 2,4 m x 2,4 m.
 • pdf 240x280a-cnc-r , Velikost: 414.32 kB, Datum poslední změny: 23.05.2016
 • pdf 240x280a-cnc-r , Velikost: 443.13 kB, Datum poslední změny: 23.05.2016

AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PILA 240x280 A-CNC-R

Tisknout